Nước những thách thức toàn cầu, chẳng hạn như sự khan hiếm nước và ô nhiễm, đang có một tác động ngày càng tiêu cực đến các doanh nghiệp. Bây giờ hơn bao giờ hết, các công ty cần phải đánh giá hiệu suất của nước và các lưu vực sông, trong đó họ hoạt động để giải quyết những thách thức và cuối cùng ở lại trong kinh doanh.

Mỗi đầu nguồn là độc nhất vô nhị, nhưng có một số các xu hướng nước đang xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. Nhấp vào nút dưới đây để tìm hiểu thêm về một số những thách thức này.